ЕРӨНХИЙ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТОМЪЁО

БҮРТГЭЛ

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

БУСАД ЗҮЙЛ

ХОЛБОО БАРИХ

1. Та “CLOUD.mn” үйлчилгээний хэрэглэгч болохын урьд тус Үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж, Үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсны үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрх үүснэ.
2. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгч та болон CLOUD.mn хоёрын хооронд байгуулсан үйлчилгээний нөхцөл бөгөөд CLOUD.mn-ний бүхий л бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулна.
3. CLOUD.mn-ний хэрэглэгчид тус үйлчилгээг зөвхөн цахим хэлбэрээр үзүүлэх байнгын ажиллагаатай платформ байна.
4. CLOUD.mn-ний барааны тэмдэгт нь үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын оюуны өмч байх бөгөөд энэхүү үйлчилгээний лого, нэр, загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, үл мэдэгдэх өөрчлөлттэйгөөр өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр, өөр бусад ямар нэгэн хэлбэрээр ашиглахыг хатуу хориглоно.
5. Тус Үйлчилгээний нөхцлийн гол хэрэгжилтэд CLOUD.MN болон хэрэглэгч тал хамтран хяналт тавина.
cloudmn-logo

Монголын гарааны бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдыг холбох, экосистем хөгжүүлэлтийн платформ

© 2022 Cloud.mn Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан