Үндэсний

орон зайн систем клауд платформ программ борлуулах зах зээл технологийн бүх шийдлүүд cloud.mn дээр тун удахгүй

Үндэсний үүлэн технологи

Үндэсний үүлэн технологийн платформ.

👋 Сайн байна уу, зам тавигдаагүй бол хөгжил байхгүй гэдэгтэй адилаар улс даяар дижиталд шилжиж буй энэ үед бид программ хангамж тасалдалгүй ажиллах суурь дэд бүтэц бол чухал асуудлуудын нэг. Цар тахлын нөхцөл байдлаас болж Улаанбаатарт зөвхөн гарааны бизнесүүд бус уламжлалт бизнесүүд ч гэсэн өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дижитал хэлбэрт яаралтай шилжүүлэх эсвэл дижитал бүтээгдэхүүн шинээр гаргах шаардлагатай болжээ. Энэ шилжилтийн чухал зүйл бол шинэлэг санаа бөгөөд түүнийгээ маш хялбар байдлаар анхны бүтээгдэхүүнээ болтол нь олон дахин туршиж үзэх шаардлага байдаг. Тийм ч учраас “үүлэн дээр төрсөн компаниуд” буюу серверийн өрөө, дата төвгүйгээр дэлхийд гарсан Airbnb, Dropbox, Uber, гэх жишээнээс харж болно. Байнгын ажиллагааг нь хангадаг үүлэн технологийн платформ(AWS) гүйгээр магадгүй эдгээр компаниудын Америкийн хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа олон нийтэд санал болгох хугацаа хэдэн жилээр ч хойшлож байж магадгүй байжээ. Учир нь өөрсдийн дата төвийг бүтээж түүнийхээ тасалдалгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах нь технологийн бус компаниудын хувьд маш өндөр хөрөнгө болон цагийн зардалтай ажил юм.

Тэгвэл бид Монголдоо дэд бүтцийн асуудлыг бүрэн шийдсэн платформыг амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж ирлээ. Энэ туршлага дээрээ суурилж үндэсний клауд платформ болгон хөгжүүлж байна. Үндэсний үүлэн технологийн платформ нь :

  • Хувийн байгууллагуудад 💰: Дата төв барих түүнийгээ арчлах хүний нөөц, элэгдэл хорогдлоос эхэлсэн асуудлуудыг бүрэн шийдэж зардлаа багасгах
  • Төрийн байгууллагуудад 🔒: NIST 800-53 стандартыг хангасан дэд бүтцэд нөөцөө байршуулах боломж
  • Мэдээлэл технологийн компаниудад 📈: Өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг PaaS, SaaS хэлбэрээр зарах шинэ сувгийг нээж борлуулалтаа өсгөх
  • Бизнесийн байгууллагуудад 🎯: ERP, CRM зэрэг программуудыг мэдээлэл технологийн олон газруудын бүтээгдэхүүнийг нэг дороос худалдан авч суурилуулалт, найдвартай ажиллагааг өөрсдөө бус найдвартай багт даатгах боломжуудыг олгох болно.
  • Startup, гарааны бизнесүүдэд 🚀: Өөрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр хөлөө бат олтол төлбөргүй турших боломжоор хангагдах

Танийг хүндэтгэсэн cloud.mn баг